top of page

KONTAKT

Thank you, your message has been sent.

Om Jon Frang Mostad

 

 • Jon har studert og forelest i pedagogikk og veiledning ved bl.a. Universitetet i Agder og Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, utviklet studieprogram og gjennomført utdanningsprogrammer i coachingbasert ledelse i privat og offentlig sektor ved Høgskolen i Hedmark, studert og skrevet Masteroppgave om innovasjon og lederutdanning ved Karlstad universitet i Sverige og gjennomført doktorgradsforberedende program i pedagogikk samme sted

 • har gjennomført offisersutdannelse i Sjøforsvaret og tjenestegjort som yrkesoffiser og vernepliktig offiser

 • har vært offentlig tjenestemann i hovedsakelig ledende stillinger i kommunal og statlig sektor i direktorat og departement

 • har vært konsulent for omfattende utdanningsprogrammer i coachingbasert ledelse og virksomhetsutvikling i offentlig sektor

 • har publisert bøkene «IDA - Det nye språk i ledelse» og «Daggry - En ny vei til selvinnsikt og utvidet bevissthet», en bok som også er publisert på dansk i en utvidet utgave

 • er forfatter, blogger og internasjonalt anerkjent «Motivational Speaker» med 100 000 følgere på Instagram

 

 

Jon Frang Mostad

 

 • har de siste 10 årene gjennomført et omfattende personlig utviklingsprogram bl.a. i kommunikasjon i energier ved stiftelsen New Equations, California, trent yogiske og trans-meditative teknikker, gjennomført studier i Østens spirituelle tradisjoner og trosretninger, deltatt som foredragsholder på internasjonale konferanser i India og gjennomført reiser i Europa, USA, India og Filippinene

 • har spesielt studert utvalgte fordypningsområder i oldtidens egyptiske mysteriestradisjoner og Pytagoras verdensanskuelse

 • har utviklet og gjennomført utstillingen «Futures of Man», en utstilling basert på 27 bilder, tekster og foredrag

 • har under utvikling et internasjonal «Community» for «spirituality and inner engineering» 

 

 

 

 

Jon Frang Mostad

 

 • er opptatt av møtet mellom mennesket og kunstig intelligens

 • er opptatt av å veilede individ og grupper til en ny selvinnsikt og utvidet bevissthet som forbereder på fremtidige utfordringer

 • er opptatt av å stadig søke nye utfordringer for sin egen utvikling i samarbeid med andre, for andre

bottom of page