IDA- Det Nye Språk i Ledelse

«IDA hører hva som ikke har lyd, ser hva som ikke har form og forstår hva som ikke er tenkt».

 

  • IDA FORMÅL

 

«IDA – Det nye språk i ledelse» er et både et språk og et lederskap. Skapt på oppdrag fra ledelsen i en av Norges større kommuner. Utviklet, testet ut, tatt i bruk og publisert i boken «IDA – Det nye språk i ledelse».

«Gi meg et språk som flytter fokus fra måling og kontroll, til støtte og utvikling», var oppdragsgiverens formål. Resultatet ble IDA – som er konstruert for maktfrihet i relasjoner. Snakker du IDA kan du ikke snakke makt. I språket IDA er konstruksjoner som manifesterer makt, erstattet med konstruksjoner som manifesterer kraft. Når du går fra makt til kraft, opptrer du lik naturen som omgir deg – den vokser gjennom kraft.

IDA sitt formål hos individ, grupper og i virksomhet, er å fremme Co-Creation (samskaping) som foretrukken handling. Co-Creation handler om å involvere, myndiggjøre og å skape gjennom fellesskap.

 

  • IDA SPRÅK

 

IDA er bygget som tre språk hvor Intuisjonens språk er språket for kommunikasjon med taus og skjult viten, Diskursens språk er språket for kommunikasjon om kommunikasjonen, Analysens språk er språket for planlegging av sammenhenger hvor krevende oppgaver skal løse.

IDA er bygget som tre språklige modaliteter (disposisjoner for handling) hvor Global er språket som fysisk kraft, Økologi er språket som bærende kraft og Feminin er språket som iverksettende kraft.

IDA holder tre tidsdimensjoner som språklig virkemidler hvor Presens (Nåtid) er intuisjonens dimensjon, Futurum (Fremtid) er diskursens dimensjon og |Preteritum (Fortid) er analysens dimensjon.

IDA er et mytisk språk og et konkret handlingsspråk, med en egen språklig verktøykasse. IDA er en utløser av muligheter for utvikling av et fremtidsrettet lederskap i ditt, gruppens- og organisasjonens liv.

 

  • IDA PROGRAM

 

IDA kan du lære deg ved å følge tre moduler. Modul I er innrettet for kommunikasjon med individ og er grunnleggende for de påfølgende moduler. Modul II er IDA for kommunikasjon og ledelse av grupper. Modul III er IDA for virksomheter og holder fokus på innovasjon.

IDA- Det Nye Språk i Ledelse

kr299,00Pris