© 2018 av VIRTUE Clan

tilpasset bedrifter og enkeltindivider

3X NYE MASTERCLASSES ER TILGJENGLIG

Selvinnsikt for en nytid

       Formål

 • Bli kjent med temaet: Fremtider, livsformål og realisering av skjult viten

  Innhold​

 • Identifikasjon av mulige fremtider

 • Taus og skjult fremtid

 • Posisjonering for fremtiden

 • Når «hodet» ikke vet, hvem vet?

 • Energiarbeid - en vei å gå

 • Din prosess fremover

  Gjennomføring

 • Vi veksler mellom strukturerte presentasjoner, dialoger i plenum, diskusjoner i triader og presentasjoner i plenum

 • Du blir kjent med viktige utviklingstrekk som former ulike og sammensatte fremtidsbilder

 • Hvorledes du identifiserer og posisjonerer deg for fremtiden

 • Hva det innebærer at «fremtiden er gjemt i deg» og hvorledes du oppsøker den 

 • Om å gå fra «makt til kraft» - energiarbeid som «fortidens språk for fremtidens bruk»

 • Hvorledes du kan systematisere din egen utviklingsprosess – alene eller i gruppe 

Utvidet bevissthet

       Formål

 • Bli kjent med temaet: Bevissthet i univers og individ, materiens formål og hvorledes du kan utvikle din og universets bevissthet

  Innhold​

 • Bevissthet i universet

 • Lys er materie i sin tyngste form og materie er lys i sin letteste form

 • De menneskelige legemer og deres bevisstheter

 • Den sanseskapte og begrensede bevisstheten

 • Møtet mellom kunstig intelligens og menneskelig bevissthet

 • Veien frem til utvidet bevissthet – en vei å gå?

      Gjennomføring

 • Vi veksler mellom strukturerte presentasjoner, dialoger i plenum, diskusjoner i triader og presentasjoner i plenum

 • Vi gjennomgår bevissthet som begrep og struktur

 • Om «alt er energi», hvorledes skal vi da tenke «om oss selv»?

 • Du presenteres for hvorledes bevissthet bygges, sett med viten fra en glemt forestillingsverden

 • Hvordan skal mennesket i fremtiden kontrollere den kunstige intelligensen? 

 • Hvorledes vi kan unnslippe en begrenset og innta en større verden - alene eller i gruppe

Maktfri kommunikasjon

       Formål

 • Bli kjent med temaet: Maktfri kommunikasjon som en vei til nye relasjoner i privatliv og på arbeid, hvorledes språket skaper og utvikler en virkelighet basert på kraft fremfor makt 

  Innhold​

 • Hva innebærer et maktfritt språk?

 • Når språket mangler maktens grammatikk, hva da?

 • De tre språk intuisjon, diskurs og analyse, IDA

 • IDAs tre modaliteter – globalitet, økologi og feminitet

 • Lytting er nøkkelen til mysteriene

 • Hvordan snakkes fremtidens språk? 

      Gjennomføring

 • Vi veksler mellom strukturerte presentasjoner, dialoger i plenum, diskusjoner i triader og presentasjoner i plenum

 • Du presenteres for hvorledes IDA ble et «språk»

 • Hvorledes språket flyttes fra måling og kontroll til støtte og utvikling

 • Når du snakker med taus og skjult viten, hva skjer?

 • Du presenteres for de sentrale verktøyene i et maktfritt språk 

 • Hvorledes du kan bli kjent med IDA og utvikle språket ditt i en maktfri retning